DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ochrana osobních údajů GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

V praxi to znamená, že je mojí zákonnou povinností vést zdravotnickou dokumentaci. Ta musí obsahovat, mimo jiné zákonem stanovené (informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a postupem poskytování léčebné péče), některé vaše osobní údaje (jméno, rodné číslo, bydliště). K usnadnění vzájemné komunikace (přeobjednání na jiný čas z důvodu nemoci apod.) ještě ukládám telefonní číslo.

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze pro účely výkonu mého povolání, nepředávám je žádné další osobě ani organizaci.