DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Co obnáší dentální hygiena

Co obnáší dentální hygiena

V případě, že se bojíte dobrovolně si sednout do zubařského křesla a hodinu v něm setrvat, pak vězte, že tato obava je pouze z neznalosti procedury.

Co můžete očekávat?

 1. Anamnéza

  Během první návštěvy dentální hygienistka nejprve zjišťuje anamnézu, tj. pohovor, který je zaměřen na získání informací o pacientovi (prodělaná i současná onemocnění, operace, užívané léky, alergie, kouření, apod.). Spolehlivé a kompletní anamnestické údaje pomáhají při správném stanovení diagnózy a k určení léčebného plánu.

 2. Klinické vyšetření

  Dále dentální hygienistka zjištěné údaje doplňuje objektivním nálezem v dutině ústní, tj. vyšetření měkkých tkání a chrupu. Je nutné zhodnotit dosavadní úroveň ústní hygieny. K objektivnímu zjištění se používají mezinárodně uznávané hygienické indexy (PBI, CPITN apod.). Sleduje se množství plaku, zubního kamene, hodnotí se stav dásní (barva, krvácivost a bolestivost, výskyt gingiválních recesů a jejich rozsah, stav mezizubních papil atd.), dále se hodnotí stav parodontu (případná ztráta attachmentu a hloubka parodontálních chobotů, vyšetření furkací, viklavost zubů atd.). Zjištěné údaje vždy dentální hygienistka zapisuje do dokumentace, neboť vypovídají o stavu orálního zdraví a jsou důležité při hodnocení progrese onemocnění a úspěšnosti terapie.

 3. Motivace

  Slovo motivace je z psychologického hlediska soustava pohnutek, které vedou k podněcování aktivity člověka. Je nutné vysvětlit a přesvědčit klienta, že je zubní mikrobiální povlak hlavním faktorem většiny onemocnění v dutině ústní, nejčastěji zubního kazu a parodontopatií. Člověk by měl pochopit nejen podstatu vzniku onemocnění, ale také možnost, jak onemocněním předcházet. Jediná spolehlivá cesta, jak si zdravé zuby udržet po celý život, je pravidelná a systematická péče, neboť ČISTÉ ZUBY NEMOHOU ONEMOCNĚT! Správně motivovaný člověk si uvědomuje důležitost každodenní spolupráce a že on sám je zodpovědný za zdravotní stav jeho dutiny ústní. Dnes jsou již také prokázány souvislosti mezi špatným zdravotním stavem ústní dutiny a vážnými zdravotními problémy. Bakterie a toxické zplodiny zubního povlaku se dostávají do krevního řečiště a přispívají tak ke vzniku některých onemocnění (arterioskleróza, srdeční infarkt, mozková mrtvice aj.).

 4. Čištění zubů

  Dalším krokem je samotné čištění zubů. V první návštěvě dentální hygienistka odstraní veškerý supragingivální zubní kámen (nad dásní), který se nejčastěji nachází na vnitřní straně dolních řezáků. V dalších návštěvách odstraňuje dentální hygienistka také subgingivální zubní kámen (pod dásní), dokud nejsou všechny zuby zcela hladké a dásně zhojené. Pokud jsou přítomny hluboké parodontální choboty, je léčba náročnější a delší a vždy ve spolupráci s lékařem. Na závěr můžou být provedeny některé kosmetické výkony, např. odstranění pigmentací (hnědé skvrny na zubech způsobené kouřením, pitím kávy, čaje, červeného vína apod.).

 5. Instruktáž hygieny

  Nezbytnou součástí návštěvy u dentální hygienistky je výběr, předvedení a nácvik správné techniky čištění zubů a výběr k tomu vhodných pomůcek. Tento výběr je individuální, ale vždy by měl dokonale splnit požadovaný úkol – redukci plaku pod hranici patogenity v rozsahu celého chrupu.

 6. Recall

  Po léčebné fázi se doporučuje tzv. recall, tj. kontrolní návštěvy u dentální hygienistky v pravidelných intervalech, které se stanovují vždy individuálně, dle úrovně ústní hygieny, stavu dutiny ústní před léčbou a během léčby v rozmezí 3 měsíce – 1 rok, nejčastěji po 6 měsících. Systém těchto kontrol nelze podceňovat, neboť jejich oddálení může vést k rozvoji chorobného stavu, jehož léčba je v takovém případě delší, méně efektivní, finančně náročnější a v některých případech i neúspěšná.